BENx4all

ideeWie zijn het die ons door de crisis halen? Wie maken het verschil? Wie heeft de crisis gebruikt om door te breken, om oude vormen en gedachten te lijf te gaan? Wie heeft niet zitten wachten op de overheid, hun directie of het bestuur bestuur van een organisatie, maar is zelf aan de slag gegaan? Kortom, wie zijn onze helden? 

Crisis wil zeggen overgang. Crisis is niet alleen probleem maar bovenal een transformatie proces. Crisis zet ons aan het denken en daardoor aan het veranderen. Crisis verdeeld ons in zij die mee gaan en zij die achterblijven. Simon Gent noemt de achterblijvers de restjes mensen. 

Kijk in je omgeving bij je vrienden, je klas praat met mensen in je wijk, binnen je vereniging, sportclub of bedrijf naar nieuwe helden. Sluit ze niet uit door ze als dwaas weg te zetten, maar sluit ze in om de wereld te kunnen veranderen. 


BENx4all is een burgerinitiatief. Uit de crowd schuiven mensen aan, om in de geest van de parabel over de "Steensoep", een bijdrage te leveren aan nieuwe ideeën. BENx4all gaat uit van intrinsiek gemotiveerde individuen. Elk gesprek en elke verwijzing naar een oog aan schijnlijk dwaas idee is een bron tot nieuwe associaties. 

BENx4all komt graag met deze „dwazen” in contact. Kent U zo iemand met een uitzonderlijk idee laat het ons dan weten wij geven dat idee graag een podium in onze online ideeën enciclopedie (BENx4all Wiki) 

  © BENx4all  2015