Welkom op de website van BENx4all. 

De website voor inspirerende denkers en doeners. 


Alles begint met een idee of dwaze gedachte. Durf te dromen, omdat ze pas uitkomen als je ze eerst droomt. Alles wat we horen en lezen over een goed idee, geven we door aan anderen. Als het aanslaat kun je zeggen dat het zich van brein naar brein heeft voortgeplant. Vruchtbare ideeën nestelen zich in ons hoofd om zich net als vruchtbare genen voort te planten.

Ideeën leggen nieuwe paden naar vernieuwing en verandering. BENx4all is op zoek naar inspirerende denkers en doeners hun ideeën en projecten. Ideeën veranderen onze kijk op mensen en de wereld. We kunnen allemaal een bijdrage aan de evolutie van de menselijke cultuur, omdat mensen cultuurdragers zijn. Elk gesprek en elke verwijzing naar een inspirerende denkers en doeners is een bron tot nieuwe associaties.


BENx4all is een burgerinitiatief. Een open crowdsource initiatief dat bestaat bij de gratie van intrinsiek gemotiveerde individuen. Het is geen rechtspersoon en kent daardoor geen top down structuur. 

Uit de crowd schuiven mensen aan, om in de geest van de parabel over de "Steensoep", een bijdrage te leveren aan het soeprecept om met hun imaginaire kruiden en andere ingrediënten de steensoep te verrijken.

Elk gesprek en elke verwijzing naar een inspirerende denker is een bron tot nieuwe associaties. Alles wat we horen en lezen over een goed idee, geven we door aan anderen. Als het aanslaat kun je zeggen dat het zich van brein
naar brein heeft voortgeplant.
Vruchtbare ideeën nestelen zich in ons hoofd om zich net als vruchtbare genen1) voort te planten. 


1) Een aanrader is het inspirerende boek van Richard Dowkins over de egoïstische genen en egoïstische meme.
Of we het willen of niet, we leveren allemaal een bijdrage aan de evolutie van de menselijke cultuur, omdat mensen cultuurdragers zijn. 

  © BENx4all  2015