Initiatiefnemers

Het Smulbos is een burgerinitiatief van bewoners uit de wijk de Delft te Assendelft. Er zijn 100 handtekeningen opgehaald als steunbetuiging binnen de wijk de Delft. Namens hen heeft J.D. Baars de overeenkomst met de gemeente ondertekend. Dit initiatief is niet ondergebracht in rechtspersoon.
Het functioneerd vollledig op vrijwilligheid en wederzijds vertrouwen. Het is een 100% vrijwilligers project dat afhankelijk is van persoonlijke initiativen. 

Innitiatieven zijn persoonlijk en moeten zelf georganisaeerd worden met respect voor elkaars mening en inzichten. Meldt hier je project aan en ga op zoek naar medestanders, geld en opbouwende opmerkingen om vervolgens je conclusie te trekken.  

In het NL-DOET weekeind voeren we een gezamenlijke actie uit i.v.m groot onderhoud. We nodigen jong en oud uit om de handen uit de mouwen te steken. 
Zet de datum vast in de agenda en kijk op de website van NL-Doet.