Crowdfunding

Om de passie van creative hondenbezitters en andere mogelijk te maken kan men een donaties te doen. Jannie Baars heeft daarvoor een rekening geopend bij de ING. 

De donaties worden gegeven in volstrekt vertrouwen. Gezeur achteraf over donaties is niet mogelijk, dan moet men de financiële zaken zelf regelen. 

De rekening is er om Crowdfunding voor een project of initiatief mogelijk te maken, en niet om er een hoop gedonder over te hebben. Heb je er geen vertouwen in dan graag zelf regelen. Gegeven is gegeven zij zorgt dat het op de juiste plek komt. Verder niet zeuren. 

We zijn geen stichting of vereniging. Het draait om persoonlijk inzet en vrijwillige bijdrages. Tot nog toe gaat het allemaal perfect en daar kunnen we trots op zijn.

Vele mensen vinden het leuk om wat voor de speeltuin te doen en dat is te zien. We zijn uiteindelijk allemaal initiatiefnemer en dat maakt ons allemaal gelukkig. 

Het bankrekening nr. = NL47 INGB 0689 0260 64 
t.n.v Mw J.D Baars-Meijer en/of Hr B.J Baars
Omschrijving: Het Smulbos en of je projec
t